אודות

אודות תוכנית "תראו אותי!"

תוכנית "תראו אותי!" פועלת להגברת הדימוי העצמי, המסוגלות והעצמאות של משתתפיה באמצעות עבודה והתקדמות בתחומי ההופעה החיצונית; היגיינה, טיפוח והלבשה. במהלך התוכנית מתוודעים המשתתפים ליכולתם האישית לחולל שינוי בחייהם באמצעות תהליכי צמיחה שונים; בחירה, לקיחת אחריות, סנגור עצמי, עמידה ביעדים, הצלחה, הגברת מודעות, הכוונה עצמית ועוד. התוכנית נוצרה בשיתוף פעולה של קרן שלם ורותי טרבס, בשיתוף אגף שירות קהילה לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית של משרד העבודה הרווחה והש"ח, והרשויות המקומיות. התוכנית פועלת בהצלחה במרכזי רש"ת (מע"ש) מ-2015 במימון קרן שלם. התוכנית פעולת גם במסגרות דיור ובקרב אוכלוסיות נוספות.

מטרות תוכנית "תראו אותי!"

הגברת המודעות להופעה חיצונית בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) והצוות המקצועי.

נגזרות מטרה זו הינן:

  • קידום הסתכלות שוויונית על אנשים עם מש"ה, הפחתת חסמים בקרב הקהילה ועידוד הכללה. שילוב במארג החיים החברתי והתעסוקתי.
  • הגברת הערך העצמי והמסוגלות האישית בקרב מקבלי השירות. הקניית ידע, מיומנויות מעשיות ושפה המאפשרים הכוונה עצמית וסינגור עצמי בנושא ההופעה החיצונית, וכפועל יוצא צמיחה בתחומי חיים נוספים. שיפור ניראות מקבלי השירות ע"פ מדדים אובייקטים בתחומים: הלבשה, הגיינה, טיפוח.
  • יצירת שינוי תפיסתי בקרב הצוותים המקצועיים והמשפחות את הנושא, ובעקבות זאת את מקבלי השירות. יצירת אקלים המאפשר שימוש בנושא ההופעה החיצונית ככלי לגיטימי ורלוונטי לקידום מקבלי השירות.
  • העצמה ופיתוח מקצועי לצוותים המקצועיים. גיבוש בקרב הצוותים ויצירת שת"פ עם צוותים של מסגרות משלימות (דיור/פנאי/תעסוקה). רכישת כלים מעשיים וטכניקות לקידום וליווי מקבלי השירות.

אודות קרן שלם

קרן שלם הוקמה בשנת 1983 על ידי מרכז השלטון המקומי, בשיתוף עם משרד הרווחה למתן סיוע מקיף בתחום פיתוח שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברשויות המקומיות. הקרן פועלת מאז כשותפה מרכזית לעשייה החברתית של המדינה.

חזון קרן שלם: "לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית זכות בסיסית לחיות חיים נורמאליים בסביבתו הטבעית, לממש את הפוטנציאל הגלום בו ולהשתלב במרקם החברתי, התרבותי והתעסוקתי עד כמה שניתן בהתאם ליכולתו, לרצונו ולצרכיו".

קרן שלם פועלת בנחישות למיצוי הפוטנציאל של כל אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה וזאת במטרה לממש עבורו איכות חיים מיטבית.

אתר קרן שלם

אודות רותי טרבס

(B.A כלכלה ו- LL.B משפטים, אונ' ת"א, עורכת דין מוסמכת) יועצת תדמית ומנחת סדנאות על תדמית ומיתוג אישי, מומחית בייצוגיות עסקית. מפתחת ומנהלת תוכנית 'תראו אותי!' בשותפות עם קרן שלם ובשיתוף משרד הרווחה להגברת המודעות להופעה החיצונית בקרב אנשים עם מש"ה וצוותים מקצועיים במסגרות התעסוקה (מרכזי רש"ת). מרצה מוכרת בנושא זה במרכז השלטון המקומי, החברה למתנסים, בית איזי שפירא, מכון טראמפ ועוד. מייסדת עמותת "לבושות להצלחה" תל אביב הפועלת לקידום כניסת נשים למעגל התעסוקה. פובליציסטית בתחום התדמית בסביבת העבודה; מגזין דה-מרקר, מגזין "את" ועוד