עמוד ראשי

תראו אותי – קידום הסתכלות שוויונית

go to site לנראותו של אדם, של כל אדם, השפעה מרחיקת לכת ומחוללת פלאים על היחס של העולם כלפיו ועל היחס שלו לעצמו. בפי חז"ל: "כבודו של אדם בגדו " (שמות רבה י"ח).

go to link הכסות שעוטה האדם כלפי חוץ משפיעה גם על פנימיותו. הטיפוח והלבוש מהווים המשכיות של הגוף והרחבה שלו, מאפשרים לאדם לתפוס מרחב גדול יותר באמצעים אופטיים ובאמצעות תחושת השליטה שהם מייצרים (Bernard 2007).

rencontre fort mcmurray אנשים עם מוגבלות שכלית מזוהים לא פעם בשל המראה השונה שלהם. הדבר נובע מסיבות מגוונות ביניהן חוסר מודעות אישי, הורי וכד'; חוסר הקפדה ועקביות בנושא היגיינה; רצון של המטפלים בהם לגונן עליהם; חיסכון כספי, ועוד.

get link ערך השוויון והשאיפה לשילוב בקהילה של אנשים עם מש"ה, מזמנים אתגר לא פשוט כאשר מדובר באדם ששונותו נראית לכול. קל וחומר כאשר אדם זה מדיף ריח גוף לא נעים, מתלבש בלבוש שאינו מותאם גיל, מין, מזג אוויר וכד'.

iq0tption תראו אותי - קידום הסתכלות שוויונית, בהובלת רותי טרבס

אודות תוכנית "תראו אותי!"

http://asiabettors.com/?prestiee=recherche-jeune-fille-c%D0%93%C2%A9libataire&c92=04 תוכנית "תראו אותי!" פועלת להגברת הדימוי העצמי, המסוגלות והעצמאות של משתתפיה באמצעות עבודה והתקדמות בתחומי ההופעה החיצונית; היגיינה, טיפוח והלבשה. במהלך התוכנית מתוודעים המשתתפים ליכולתם האישית לחולל שינוי בחייהם באמצעות תהליכי צמיחה שונים; בחירה, לקיחת אחריות, סנגור עצמי, עמידה ביעדים, הצלחה, הגברת מודעות, הכוונה עצמית ועוד. התוכנית נוצרה בשיתוף פעולה של קרן שלם ורותי טרבס, בשיתוף אגף שירות קהילה לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית של משרד העבודה הרווחה והש"ח, והרשויות המקומיות. התוכנית פועלת בהצלחה במרכזי רש"ת (מע"ש) מ-2015 במימון קרן שלם. התוכנית פעולת גם במסגרות דיור ובקרב אוכלוסיות נוספות.

מטרות תוכנית "תראו אותי!"

הגברת המודעות להופעה חיצונית בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) והצוות המקצועי.

rocky mountain dating source url נגזרות מטרה זו הינן:

  • קידום הסתכלות שוויונית על אנשים עם מש"ה, הפחתת חסמים בקרב הקהילה ועידוד הכללה. שילוב במארג החיים החברתי והתעסוקתי.
  • הגברת הערך העצמי והמסוגלות האישית בקרב מקבלי השירות. הקניית ידע, מיומנויות מעשיות ושפה המאפשרים הכוונה עצמית וסינגור עצמי בנושא ההופעה החיצונית, וכפועל יוצא צמיחה בתחומי חיים נוספים. שיפור ניראות מקבלי השירות ע"פ מדדים אובייקטים בתחומים: הלבשה, הגיינה, טיפוח.
  • יצירת שינוי תפיסתי בקרב הצוותים המקצועיים והמשפחות את הנושא, ובעקבות זאת את מקבלי השירות. יצירת אקלים המאפשר שימוש בנושא ההופעה החיצונית ככלי לגיטימי ורלוונטי לקידום מקבלי השירות.
  • העצמה ופיתוח מקצועי לצוותים המקצועיים. גיבוש בקרב הצוותים ויצירת שת"פ עם צוותים של מסגרות משלימות (דיור/פנאי/תעסוקה). רכישת כלים מעשיים וטכניקות לקידום וליווי מקבלי השירות.

get link סרטון אודות התוכנית במע"ש אור יהודה 2016:

source site  

http://lokoli.com/?rtyt=site-de-rencontre-pour-c%C3%A9libataires-chr%C3%A9tiens&4c5=ba